عصب‌شناسی زبان

حالت نمایش:

زبان‌شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)

70,000تومان
زبان‌شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان(ده مقاله پژوهشی) Persian Clinical Linguistics and Genesis of Language (10 Research Papers) ده مقاله‌ای که در این دفتر و در دو بخش گردآوری شده است به مع..
عدم موجودی در انبار

زبان و مغز

700,000تومان
 زبان و مغزLanguage & the Brain    چگونه مغز؛ ما را قادر می‌سازد تا با دیگران گفتگو کرده و گفته‌های آنها را درک کنیم؟ کتاب زبان و مغز با بررسی سطوح مت..
نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)