عصب‌شناسی زبان

حالت نمایش:

زبان‌شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)

200,000تومان
زبان‌شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان(ده مقاله پژوهشی) Persian Clinical Linguistics and Genesis of Language (10 Research Papers) ده مقاله‌ای که در این دفتر و در دو بخش گردآوری شده است به مع..
عدم موجودی در انبار

زبان و مغز

70,000تومان
 زبان و مغزLanguage & the Brain    چگونه مغز؛ ما را قادر می‌سازد تا با دیگران گفتگو کرده و گفته‌های آنها را درک کنیم؟ کتاب زبان و مغز با بررسی سطوح مت..

نیاز ویژۀ کودک من

100,000تومان
نیاز ویژۀ کودک من(دل‌نوشته‌ای از مربی‌ای که عاشق کارش است) The special needs of my child A heart written by a tutor who loves her job  در مسیر زندگی، بیشتر مواقع برای حل مشکلات و مسائل..
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)